Grażyna Deryng


Tworzę, a właściwie konstruuję swoje obiekty wizualne przy pomocy kilku stałych komponentów: białych szkliwionych lub nieszkliwionych kul o średnicy 5 cm, lustra lub luster oraz elementów budowanych z kul, przykrytych delikatną cienką porcelanową materią, często wzbogaconą czerwoną naturalną materią.

Draperia jest pewnym zachwianiem logicznych, matematycznych porządków. Kula wyraża pełnię, całość, uniwersum, ma doskonały kształt.

Sztuka jest czymś, co wypływa z tajemniczego źródła, nad którym niepodobna panować. Zdaję sobie sprawę z nietrwałości rzeczy materialnych, nie dążę do tworzenia czy stworzenia rzeczy trwałych, idealnych czy nieśmiertelnych, może dlatego tworzę instalacje, a w moich performance wykorzystuję tworzone przez siebie obiekty. W trakcie performance, z wykorzystaniem płomieni rozpalanego przeze mnie ognia, nierzadko ulegają w dużej mierze świadomej/kierowanej strumieniem wody destrukcji, zniszczeniu, z którego powstaje nowa wartość emocjonalna i wizualna.

Mój przekaz z pozoru abstrakcyjny w swojej warstwie zewnętrznej w punkcie wyjścia jest inspirowany pejzażem, kształtem ciała kobiecego, emocjami. Na etapie kreacji następuje proces odrealnienia, redukcji zbędnych elementów i powstaje, z pozoru, obiekt abstrakcyjny.

Grażyna Deryng

Kontakt: grazynaderyng@o2.pl


Indeks      Biografia      Twórczość      Foto      Performance      Wystawy      Linki